Tietosuojaseloste

Yleistä

HD Life Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

HD Life Oy
Y-tunnus: 2614420-5

Tietosuojasta ja henkilötietojesi käsittelystä voit kysyä lisää olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme info@telefirst.fi (Arkisin klo 10-16)

Rekisterin nimi

Livekamera-asiakasrekisteri

Millä perusteella tietoja kerätään?

Asiakas on itse halunnut käyttää palvelua ja on antanut tallennettavat tiedot asiakassuhteen luomiseksi.

Mitä tietoja voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten käyttäjätunnus tai nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero
 • Palvelun käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseksi

Tietojen kertyminen

Rekisterin tiedot kertyvät

 • Asiakkaan ilmoittamista tiedoista
 • Palvelun käyttämisen yhteydessä muodostuneista tiedoista
 • Laskuoperaattorilta maksukäyttäytymisen seuraamiseksi

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä.

HD Life Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa.

Laskutuksen toteuttamiseksi välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille

 • Laskuoperaattorille, kun maksutapana on lasku
 • Verkkomaksuoperaattorille, kun maksutapana on verkkomaksu

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä ja tietoturva on erittäin korkealla tasolla. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain HD Life Oy:n omilla työntekijöillä, joiden vastuualueena on asiakas- sekä laskutustietojen käsittely.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Osalle tietoja lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla palvelun ja käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Evästeiden käytöstä ja sivustomme analytiikasta

Käytämme sivuillamme rajoitetusti evästeitä vain sivuston käytön teknisen ja palvelullisen käytön mahdollistamiseksi ja edistämiseksi sekä tilastolliseen analysointiin. Käytämme evästeisiin perustuvaa Clicky web analytics -palvelua parantaaksemme ja arvioidaksemme sivustomme käyttöä ja toimivuutta. Tässä yhteydessä Clicky kokoaa käyttöömme tavanomaisia sivuston käyttöraportteja joista ei voi tunnistaa henkilöitä. Emme harjoita evästeisiin tai muihin tekniikoihin perustuvaa uudelleenmarkkinointia (remarketing). Emme yhdistä evästetietoja, serverilokeja tai vastaavia tietoja henkilötietoihin. Evästeitä voit hallinnoida selaimesi tavanomaisten eväste-toimintojen avulla.